Skip to content

Julius Caesar

Act III; ii. The Forum

Fourth Citizen
‘Twere best he speak no harm of Brutus here.

First Citizen
This Caesar was a tyrant.

Third Citizen
Nay, that’s certain:
We are blest that Rome is rid of him.

Second Citizen
Peace! let us hear what Antony can say.

ANTONY
You gentle Romans,

Citizens
Peace, ho! let us hear him.

ANTONY
Friends, Romans, countrymen, lend me your ears;
I come to bury Caesar, not to praise him.
The evil that men do lives after them;
The good is oft interred with their bones;
So let it be with Caesar. The noble Brutus
Hath told you Caesar was ambitious:
If it were so, it was a grievous fault,
And grievously hath Caesar answer’d it.
Here, under leave of Brutus and the rest
For Brutus is an honourable man;
So are they all, all honourable men–
Come I to speak in Caesar’s funeral.
He was my friend, faithful and just to me:
But Brutus says he was ambitious;
And Brutus is an honourable man.

* * *

Vierde burger:
Het is maar het beste als we geen kwaad spreken van Brutus

Eerste burger:
Die Caesar was een tiran.

Derde burger:
Nee, dat staat vast. Het is een zegen dat Rome van hem verlost is.

Tweede burger:
Stil. Even luisteren wat Antonius te zeggen heeft.

ANTONIUS:
Beste mensen.

Burgers:
He, rustig, even naar hem luisteren.

ANTONIUS:
Vrienden, Romeinen, landgenoten, mag ik uw aandacht.
Ik ben hier om Caesar te begraven, niet om hem te loven.
Het kwaad dat de mens doet, leeft na hem voort.
Het goede gaat vaak mee het graf in.
Laat het zo ook met Caesar zijn.
De nobele Brutus heeft u verteld dat Caesar eerzuchtig was.
Als dat zo was, was dit een zware fout.
En zwaar heeft Caesar ervoor geboet.
Hier, met de toestemming van Brutus en de anderen
Want Brutus is een eerbaar man
Zo zijn ze allemaal, allemaal eerbare mannen
Hier ben ik om bij Caesars begrafenis te spreken
Hij was mijn vriend, trouw en rechtvaardig tegen mij
Maar Brutus zegt dat hij eerzuchtig was.
En Brutus is een eerbaar man.

Josefien, Paulina, Janet, Fred, Suzanne, Alastair, Cora

[Back to Durham 2008 Workshop page]

Advertisements